Logo

Se mer om bruksregler til hver enkelt logo i menyen eller klikk på logoen.
Hovedlogo

Dette er TV-aksjonen NRK Redd barna sin hovedlogo.
Logoen skal aldri være mindre enn 35 mm i høyde, og skal aldri strekkes i høyde eller bredde.

Alternativ logo

Dette er TV-aksjonen NRK Redd barna sin sekundærlogo. Logoen skal aldri være mindre enn 35 mm i høyde, og skal aldri strekkes i høyde eller bredde.

Last ned logofiler til web
Navn Formater
Hovedlogo
png pdf jpg pdf
Alternativ logo
png pdf jpg pdf pdf
Last ned logofiler til trykk
Navn Formater
Hovedlogo
png pdf jpg pdf
Alternativ logo
png pdf jpg pdf pdf