Organisasjon, forening, forbund og idrett

Organisasjon, forening, forbund og idrett

Er du medlem i en organisasjon eller forening? Engasjer dere i TV-aksjonen og bruk deres felles kraft til å hjelpe andre. 

Mange organisasjoner og foreninger bidrar til TV-aksjonen. Noen er med fra år til år, mens andre er spesielt interessert i én konkret TV-aksjon. Her er ulike måter å bidra på: 

Bli med i din lokale komite

Har du et stort nettverk der du bor? Ønsker du å engasjere så mange som mulig?

Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Gjennom en lokal komite kan du være med på å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å høre om du kan bidra på denne måten. 

Samle inn penger

Det å samle inn penger til TV-aksjonen styrker fellesskapsfølelsen i organisasjonen. Det er gøy å gjøre noe annerledes sammen! 

Det beste er at organisasjonen selv lager et konsept for å samle inn penger. Her er litt inspirasjon.

Hvordan kan dere bidra?

  • Idrett: Idrettsarrangement kan kombineres med å samle inn penger til TV-aksjonen. Hva med å la overskuddet fra kiosken gå til TV-aksjonen? Dere kan også ha egne idrettsarrangement hvor inntektene går til TV-aksjonen, som fotball- eller kanonballturnering.
  • Salg av egne/brukte ting: Enten organisasjonen selv har noe å selge eller dere samler inn fra andre, er dette en populær innsamlingsaktivitet for mange lokallag. Dere kan også arrangere markedsdager og få lokalsamfunnet til å donere ulike objekter som kan selges til inntekt for TV-aksjonen.
  • Samle pant og gi beløpet til TV-aksjonen.

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Bruk vårt innsamlingsverktøy Spleis.

Start innsamling på Spleis her

Gi en donasjon til TV-aksjonen

Verv og bli bøssebærere og frivillige

Mange organisasjoner oppfordrer medlemmene til å bli bøssebærere eller frivillige for TV-aksjonen. 

Verv og bli bøssebærere! Dette er noe av det viktigste dere kan gjøre for TV-aksjonen og en god mulighet for organisasjonen til å vise at dere støtter en viktig sak. Kan dere starte en intern konkurranse for å se hvilket fylkes- eller lokallag som verver flest bøssebærere?

Bli frivillige! 7000 mennesker over hele landet er med som frivillige i ukene og månedene før aksjonsdagen for at det skal bli TV-aksjon. Vi trenger alle gode krefter. 

Engasjer dere her

Del budskapet i egne kanaler

Din organisasjon kan dele budskapet om årets TV-aksjon til medlemmer, partnere og andre. Her er noen forslag:

  • Ha annonser og oppfordringer om å bli bøssebærer på nettsider og i nyhetsbrev.
  • Sende e-post til medlemmer og partnere der dere informerer om TV-aksjonen og oppfordrer til å gå med bøsse på aksjonsdagen.
  • Bruke sosiale medier til å promotere årets TV-aksjon.