Organisasjoner

Organisasjoner

TV-aksjonen er en unik mulighet til å samle og mobilisere organisasjoner og foreninger over hele landet for én felles sak. Sammen gir vi livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Bli med på årets TV-aksjon!

Noen er med fra år til år, mens andre mobiliserer stort for én konkret TV-aksjon. Vi i TV-aksjonen er takknemlige for den brede støtten og det enorme engasjementet som ulike organisasjoner og foreninger viser. Det finnes mange måter for en organisasjon å bidra på, eksempelvis ved å gi et gitt beløp per medlem til TV-aksjonen.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange som mulig i din kommune? Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt og gjennom en lokale komité kan du være med å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å høre om du kan bidra på denne måten. 

Spre informasjon

Organisasjoner kan også engasjere seg i TV-aksjonen ved å spre informasjon til sine medlemmer, partnere og øvrig nettverk, om årets sak og hvordan man kan bidra. Her er noen forslag til hvordan spre informasjon:

 • Annonser om "Bli bøssebærer" på nettsider og i nyhetsbrev
 • Sende e-post til medlemmer og partnere der dere informerer om TV-aksjonen og oppfordrer til å gå med bøsse på aksjonsdagen
 • Distribuere informasjon til søsterorganisasjoner om at “Vi støtter TV-aksjonen”
 • TV-aksjonslogo i egne digitale kanaler som linkes til blimed.no
 • Oppfordre medlemmer til å endre profilbilde (kommer fra sekretariatet de siste ukene før aksjonsdagen)
 • Bruke sosiale medier til å promotere årets TV-aksjon

Innsamling

Det finnes mange aktiviteter man kan gjøre for å drive innsamling til TV-aksjonen og som kan brukes til å styrke fellesskapsfølelsen i organisasjonen. Det er artig å gjøre noe annerledes sammen! 

Det beste er at organisasjonen selv lager et konsept for å samle inn penger, men her er et utvalg eksempler, til inspirasjon:

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Da anbefaler vi å bruke vårt innsamlingsverktøy Spleis.

Start en digital bøsse på Spleis her

Hvordan kan min organisasjon bidra?

 • For idrettslag kan egne idrettsarrangement kombineres med å samle inn penger til TV-aksjonen. Kan overskuddet fra kiosken gå til TV-aksjonen? Noen organiserer også egne idrettsarrangement hvor inntektene går til TV-aksjonen (fotballturneringer, kanonballturneringer osv.)
 • Salg av egne/brukte ting. Enten organisasjonen selv har noe å selge, eller man samler inn fra andre, er dette en populær innsamlingsaktivitet for mange lokallag. Man kan også arrangere markedsdager og få lokalsamfunnet til å donere ulike objekter som kan selges til inntekt for TV-aksjonen
 • Samle pant og donere beløpet til TV-aksjonen
 • Dugnad for den store dugnaden. TV-aksjonen opplever hvert år en stor bredde i innsamlingsaktiviteter. Det å stille opp på dugnader for å samle inn penger til TV-aksjonen er en smart måte å kombinere egen innsamling og innsamling til TV-aksjonen på
 • Organisere bilvask/hjulskift til inntekt for TV-aksjonen

Mobilisering internt

Mange organisasjoner mobiliserer internt for å bidra til TV-aksjonen. Her er noen forslag til intern mobilisering:

Rekruttere bøssebærere: En måte å bidra på er å oppfordre sine medlemmer til å bli bøssebærer. Dette er et viktig bidrag for TV-aksjonen og en god mulighet for organisasjonen til å vise at de er med og støtter en viktig sak. Kan din organisasjon starte en intern konkurranse for å se hvilket fylkes- eller lokallag som verver flest bøssebærere?

Rekruttere frivillige: 7000 mennesker over det ganske land engasjerer seg som frivillige i ukene og månedene før aksjonsdagen, for at det skal bli TV-aksjon.


Kontaktperson organisasjoner