Oslo Fengsel: – På tide at også vi er med på dugnaden

Oslo Fengsel: – På tide at også vi er med på dugnaden

Oslo Fengsel engasjerer seg for første gang som frivillige i TV-aksjonen. – Det føles godt for mange innsatte å gi tilbake til frivilligheten.

For første gang skal de innsatte ved Oslo Fengsel også få delta på den nasjonale dugnaden. Dagen etter aksjonsdagen 24.oktober, mottar Oslo Fengsel 4000 bøsser som de skal rengjøre og klargjøre til TV-aksjonen 2022. 

– Å få være med på den nasjonale dugnaden, selv om man ikke kan være bøssebærer, betyr mye. På den måten får de innsatte være en del av det fellesskapet som TV-aksjone representerer, sier fengselsleder Nils L. Finstad. 

Å klargjøre bøssene er en tjeneste TV-aksjonen har måttet betale for før.

– Det er et fantastisk bidrag fra Oslo Fengsel. Dette er en tidkrevende jobb som bidrar stort til saken. I tillegg er det viktig for oss at TV-aksjonen er for alle, og derfor er det ekstra fint at innsatte også får delta, sier Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

Åpenhet og nytenking

– I kiminalomsorgen skal vi være åpen og nytenkende. I tillegg er normalitetsprinsippet, altså at hverdagen i fengselet skal være tilnærmet lik tilværelsen ellers i samfunnet, en viktig del av verdigrunnlaget i kriminalomsorgen. Å engasjere oss i TV-aksjonen samsvarer godt med disse verdiene, sier Finstad. 

I forkant av selve aksjonsdagen skjer det også spennende ting i Oslo Fengsel. Alle de innsatte får informasjon om årets sak, og deres frisørsalong deltar på "Klipp med mening". Det betyr at deler av salongens inntekt går til TV-aksjonen. 

– For veldig mange innsatte betyr frivillige og idelle organisasjoner svært mye. Derfor er mange glade for å få muligheten til å gi noe tilbake, sier Finstad.