Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen

Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er tildelt TV-aksjonen NRK i jubileumsåret 2024. For pengene skal det etableres familiehus nær sykehusene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo der alvorlig syke barn kan være sammen med sin familie. Aksjonsdagen er 20. oktober. 

Årets TV-aksjon skal hjelpe barn rammet av kreft og andre alvorlige sykdommer. For pengene fra TV-aksjonen ønsker Barnekreftforeningen å etablere familiehus ved universitetssykehusene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. Her skal foreldre og søsken lett kunne bevege seg mellom sykehuset og familiehuset slik at de kan leve et tilnærmet normalt hverdagsliv.

I familiehusene vil det også være rom for besøk av besteforeldre, tanter og onkler, venner og andre mennesker som er tett på og har betydning i familiens liv.

Dette går pengene til

Får ha familien rundt seg

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er meget fornøyd med at årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen.

– Jeg er helt sikker på at dette blir en TV-aksjon som vil engasjere befolkningen i 2024. Vi i NRK er stolte over å videreføre verdens største dugnad, som nå er 50 år, sier Fürst Haugen.

Generalsekretær Trine Nicolaysen i Barnekreftforeningen gleder seg til at hele Norge skal få mer kunnskap om og få bidra til å hjelpe barn rammet av alvorlig sykdom.

– I Sverige, Danmark og Finland ønskes familier med langtidssyke barn velkommen til familiehus i nærheten av behandlingsstedet. I Norge har vi ingen tilsvarende tilbud, og Barnekreftforeningen søkte om TV-aksjonen 2024 for å etablere fire slike hus. Endelig vil også norske barn få muligheten til å ha familien rundt seg mens de behandles for alvorlig sykdom. Familiehusene vil være et kjærkomment tilbud til alle familier med alvorlig langtidssyke barn, sier Nicolaysen.

TV-aksjonen NRK regnes som verdens største dugnad, og aksjonen har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak. Siden starten i 1974 er det samlet inn over elleve milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

Årets TV-aksjon er søndag 20. oktober.  

Dette er Barnekreftforeningen
TV-aksjonen 2024 vil skape en bedre hverdag for alvorlig syke barn og deres familie.

Dette er Barnekreftforeningen

  • Barnekreftforeningen er en selvstendig, landsdekkende og frivillig organisasjon som ble etablert i 1982.
  • Foreningen har 6000 medlemmer fordelt på 13 fylkeslag, 300 tillitsvalgte og 17 ansatte.
  • Formålet er å bekjempe barnekreft og gi støtte til familier som rammes av barnekreft.

Les Barnekreftforeningens TV-aksjonssøknad her

Engasjer deg i NRK TV-aksjonen