Personvernerklæring for bøssebærerne

Bøssebærerne er selve hjertet i TV-aksjonen og uten dere blir det ingen TV-aksjon. Derfor tar vi ditt personvern på alvor. Nedenfor kan du lese hvordan våre personvernregler er satt opp.

Dine opplysninger

Bøssebærernes kontaktinformasjon brukes kun for å planlegge og organisere TV-aksjonen. Har du deltatt som bøssebærer de siste 3 årene (fysisk eller digitalt) kan du bli kontaktet av TV-aksjonen i ditt lokalmiljø med forsespørsel om å være bøssebærer også i år. En bøssebærer som er inaktiv i over tre år blir slettet fra våre liste. Ønsker du tilgang på dine lagrede opplysninger eller vil bli slettet fra denne listen, kan du oppgi dette når du blir kontaktet eller sende en epost til post@tvaksjonen.no.

1. Introduksjon

TV-aksjonen behandler personopplysninger om deg som er bøssebærer, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

Systemet som behandler dine personopplysninger er utviklet av Mobilise AS, og vil heretter gå under navnet TV-aksjonsportalen.


2. Dataansvarlig

For hvert år blir TV-aksjonen tildelt en organisasjon. Denne organisasjonen overtar ansvaret for TV-aksjonen dette året.


I 2023 er det Redd Barna som har TV-aksjonen, og dermed også dataansvaret. Det betyr at Redd Barna Norge er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger som er lagret av TV-aksjonen ut året 2023 (fra 01.01.2023 t.o.m 31.12.2023).


Dataansvarlig bestemmer hvilke hjelpemidler og verktøy som skal brukes i behandlingen av personopplysninger og hvilke sikkerhetstiltak som må være etablert for å oppfylle personvernreglene.

3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

Alle opplysninger vi lagrer om deg har til hensikt å skape en best mulig TV-aksjon. Opplysningene vi ber om, gjør oss i stand til å gi deg den informasjonen og veiledningen du trenger for å være bøssebærer. Enten du går med bøsse eller har en digital bøsse.        

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her:

 • Identifikasjon av deg som bøssebæreren.
 • Gi deg informasjon om TV-aksjonen. Herunder informasjon om årets tematikk og informasjon om gjennomføringen av årets aksjon.
 • Spørre deg om å bli bøssebærer under årets aksjon (dette gjelder tidligere bøssebærere som ligger lagret i 3 år).
 • For å forbedre sikkerheten og forhindre bedrageri og misbruk.


3.2 Vårt grunnlag for behandlingen er:

Når du registrerer deg via TV-aksjonens hjemmeside (tvaksjonen.no) for 2022 samtykker du til at vi kan lagre dine personopplysninger, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a.

Tidligere registrerte bøssebærere som har vært aktive de siste 3 årene, behandles i henhold til TV-aksjonens retningslinjer og personvernforordningens artikkel 6 (1) bokstav b. Ved kontakt skal tidligere registrerte bøssebærere informeres om sine rettigheter, samt hvilke opplysninger som er lagret.   

Ved ekstra innhenting skal registreringsskjema revideres og nytt samtykke til behandling skal innhentes fra alle som er registrert.

 

4. Kategorier av personopplysninger

Definisjon av personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger om deg som bøssebærer.

 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Sted – geografisk hvor den digitale bøssen blir registrert (gjelder ikke vanlig bøssebærer)
 • Adresse
 • Postnummer, sted
 • Deltakelse under tidligere aksjoner


5Dine rettigheter

(a) Din bruker, og alle opplysninger knyttet til deg, vil bli slettet når du har vært inaktiv i 3 år. Med dette menes at du ikke har meldt deg som bøssebærer i denne perioden. For hvert år du registrer deg må du godkjenne at opplysningene knyttet til din bruker blir lagret i 3 år, derfor må alle brukere registrere seg på nytt hvert år.

(b) Alle som spør har rett på informasjon om behandlingen av sine personopplysninger, jf. personvernforordningens artikkel 13. TV-aksjonen, med Redd Barna som dataansvarlig, har gitt denne informasjonen i denne personvernserklæringen, og vil derfor henvise til den ved eventuelle forespørsler.

(c) Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte TV-aksjonen. Kontaktopplysninger finnes under overskriften "6.0 Kontaktopplysninger" lenger nede på denne siden.

(d) Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger TV-aksjonen behandler om deg.

(e) Du kan kreve korrigering/retting av unøyaktige eller ufullstendig personopplysninger om deg.

(f) Du kan be om å bli fjernet fra registrene til TV-aksjonen gjennom å kontakte oss. Om du velger å bli fjernet fra registeret betyr det at TV-aksjonen ikke lagrer noen av dine kontaktopplysninger.

Selv om du velger å bli fjernet fra registeret, kan det være rettslige forpliktelser som krever at TV-aksjonen beholder dem, som for eksempel bokføringsloven.

(g) Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg, og/eller kreve at vi begrenser behandling av dine personopplysninger.

(h) Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv, som du har gitt til TV-aksjonen, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og kan be om at disse overføres til et annet foretak.

(i) Krav fra deg, som er registrert, vil bli besvart innen 30 dager.

(j) Rett til å klage. Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette din henvendelse til Datatilsynet (informasjon rundt dette finner du her).


6Kontaktopplysninger

    Spørsmål kan rettes til:

 • Redd Barna
 • Adresse: Bøkkerveien 2, 0579 Oslo
 • Organisasjonsnr: 941 296 459
 • Epost: post@tvaksjonen.no

           

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) på tvaksjonen.no