Vår historie
Foto: Kirkens Nødhjelp

Vår historie

NRK TV-aksjonen har røtter tilbake til like etter krigen, men TV-aksjonen slik du kjenner den ble arrangert første gang i 1974. Gjennom 50 år har TV-aksjonen samlet inn totalt mer enn 11 milliarder kroner, som har bidratt til å hjelpe flere millioner mennesker over hele verden.

1946: «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte»

Den aller første gangen NRK stilte seg til rådighet for et veldedig formål, var i februar 1946, for innsamlingsaksjonen «Nasjonalhjelpen for krigens ofre og de falnes etterlatte». Kong Haakon var aksjonens høye beskytter, og innsamlingens slagord var «Du må ofre noe – mange ofret alt».  

1960: Fjernsynets historie

TV-aksjonens historie er naturlig nok tett knyttet til fjernsynets inntog i Norge. Lørdag 20. august 1960 erklærte H.M. kong Olav fjernsynet for offisielt åpnet. Plutselig ble stua fylt med lyd og bilder fra hele verden. Bilder fra kriger og sultkatastrofer gjorde inntrykk, og viljen til å gi var stor.   

1974: Flyktning-74

TV-aksjonen slik vi kjenner den, ble arrangert første gang i 1974. Hvert år siden har bøssebærere samlet inn penger og TV-sendingen på aksjonsdagen vært et samlingspunkt.      

I 1974 gikk TV-aksjonen til Det Norske Flyktningeråd (i dag Flyktninghjelpen), aksjonen het Flyktning’74. Da samlet Norge inn 22,5 millioner kroner. Det tilsvarer 167,6 millioner kroner i 2023.  

Vil du ta en titt på TV-aksjonssendingen fra 1974? Den, og en god del andre TV-aksjonssendinger, er tilgjengelig i NRKs arkiv.

Viktige formål – hvert år

Siden starten har TV-aksjonene gått til både norske og utenlandske formål innen en rekke ulike områder, alt fra regnskogbevaring og minerydding til kreftforskning og psykisk helsehjelp.

Se oversikt over alle TV-aksjonene.

Hele Norge bidrar

TV-aksjonen er for alle, og engasjerer hele landet. Regjeringen bidrar, og det gjør også fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, tros- og livssynssamfunn, lag, foreninger og organisasjoner.  

En familie som har engasjert seg helt siden TV-aksjonens start, er kongefamilien. Hvert år stiller et medlem av kongefamilien som beskytter for TV-aksjonen. I 1974 var Hennes Majestet Dronning Sonja høy beskytter.

Den største innsamlingsaksjonen

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7000 fantastiske frivillige over hele landet med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100 000 bøssebærere skal besøke hjem i hele Norge i løpet av to timer én søndag i oktober.

Bøssebæreren

Bøssebæreren er hjertet i TV-aksjonen, og har vært sentral helt siden start. Da Dronning Sonja var beskytter for TV-aksjonen i 1974, sa hun:

«Det er en stor glede for meg i dag, på vegne av Det Norske Flyktningeråd, å erklære den landsomfattende innsamlingsaksjonen Flyktning’74 for åpnet. I dette øyeblikk står 50 000 frivillige innsamlere over hele Norge klar til å gjøre en innsats for Flyktning‘74.»

De frivillige innsamlerne, i dag kjent som bøssebærere, er de viktigste i TV-aksjonen. Besøket i døra minner folk på TV-aksjonen og gjør at de gir penger – i dag enten med kontanter eller via Vipps.

Engasjer deg her

  • Bilde bøssebærere
  • Bilde bøssebærere