Dette koster NRK TV-aksjonen

For NRK TV-aksjonen er det helt avgjørende å holde kostnadene nede og sørge for at mest mulig av det innsamlede beløpet går til formålet. TV-aksjonens budsjetter og regnskap kontrolleres og godkjennes av Innsamlingsrådet i NRK og av Innsamlingskontrollen.

TV-aksjonen er kostnadseffektiv

TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt. De senere årene har gjennomføringen av TV-aksjonen kostet mellom 12–16 prosent av de midlene som samles inn gjennom aksjonen.

Til sammenlikning forplikter de mest seriøse bistands- og hjelpeorganisasjonene i Norge seg, gjennom bransjeorganisasjonen Innsamlingskontrollen, til at deres innsamlingskampanjer ikke skal koste mer enn 35 prosent av hva som blir samlet inn. TV-aksjonen har lavere kostnader for innsamlingen enn dette, og er helt avhengig av de frivilliges engasjement og arbeid for å få dette til. I 2024 er TV-aksjonen budsjettert til å koste ca. 40 millioner kroner. 

 

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Hvor mye av pengene går til administrasjon?

Organisasjonene som har hatt TV-aksjonen forplikter seg til ikke å overstige 5 prosent administrasjonskostnader på TV-aksjonsmidlene som brukes på prosjekter ute i felt. Administrasjonskostnader er utgifter forbundet med planlegging og kvalitetssikring av prosjektimplementeringen, økonomirapportering og å sikre høy kvalitet på bistands- og nødhjelpsarbeidet ute i felt. Organisasjonen forplikter seg til å bruke pengene fra TV-aksjonen i løpet av en fem-årsperiode.