Ditt fylke

For generelle henvendelser, ta kontakt på post@tvaksjonen.no

Lyst til å bli med litt eller mye i årets TV-aksjon? All frivillig deltakelse er like verdifull og du er velkommen til å ta kontakt med en av oss i fylket der du bor.