Kjære bøssebærer

Kjære bøssebærer

Tusen takk for at du ønsker å være bøssebærer. Her finner du informasjon om det å gå med bøsse for TV-aksjonen.

Bli bøssebærer her

Hjertet i TV-aksjonen er dere bøssebærere og det unike møte i døra når dere banker på i nabolaget.

Noe av essensen i TV-aksjonen ligger i det fysiske møtet mellom mennesker. Når vi går fra dør til dør hos hele Norges befolkning og banker på 2,5 millioner dører, legger vi til rette for at alle skal få muligheten til å delta i TV-aksjonen. Det er viktig for å spre kunnskap og engasjere bredt.

Du som bøssebærer er viktig

Vi hører også at et besøk fra bøssebæreren kan være det eneste besøket noen får i løpet av et år. Derfor er vi ekstra glade for at vi kan møtes ansikt til ansikt og gå som bøssebærer igjen etter pandemien.Du kan registrere deg som bøssebærer her på forsiden av tvaksjonen.no.

Det er også mulig å opprette en digital bøsse. Vi satser på full bøssebærerdekning, og at de digitale bøssene vil fungere som en ekstra mulighet der bøssebærerne ikke når frem. 

Hvis du har konkrete spørsmål rundt det å være bøssebærer i din kommune ber vi deg ta kontakt med fylkesaksjonslederen i ditt fylke. Kontaktinformasjon finner du her.

Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål og svar rundt bøsseaksjonen og digitale innsamlingsløsninger. Har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på post@tvaksjonen.no.

Spørsmål og svar om å være bøssebærere

  • Hvor er oppmøtestedet for bøssebærerne?
  • Kan man vipse til bøssebærerne?
  • Kan jeg gå flere ruter/roder?
  • Hva er "Min side"?
  • Hvor finner jeg "Min side"?
  • Når jeg går med bøsse, kan jeg se hvor mye jeg samler inn?
  • Hvorfor skal jeg gå med bøsse, er ikke det litt gammeldags?