Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn

Hvert år mobiliserer TV-aksjonen på tvers av trosretninger og livssyn. Vi får til store ting i felleskap, og når ulike trossamfunn engasjerer seg i TV-aksjonen får enda flere kunnskap om årets viktige sak.

Mange trossamfunn har et unikt mangfold som går på tvers av kulturer. TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering, derfor setter vi enormt stor pris på engasjementet som trossamfunnene viser hvert år. Tros- og livssynssamfunnene har i stor grad deltatt gjennom å skape blest og synlighet rundt TV-aksjonens tematikk, men også gjennom innsamling og økonomiske bidrag.

Bli med i din lokale komité

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange trossamfunn som mulig der du bor?

Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Her kan du være med på å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere trossamfunn i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å komme i kontakt med din lokale komité.

Mobilisering internt

Trossamfunn har en unik mulighet til å mobilisere sin forsamling gjennom eksempelvis gudstjeneste eller bønn. Man kan benytte muligheten til å oppfordre til å melde seg som bøssebærer. Registreringsskjema er tilgjengelig fra midten av september.

Har du spørsmål om å være digital bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

  • Søndagsgudstjenesten eller fredagsbønn i moskeene kan benyttes til å belyse årets tematikk, enten i forkant eller på selve aksjonsdagen.
  • Videre kan man invitere andre trosretninger til et samarbeid eller utfordre nabokommuner/fylker til vennskapelige konkurranser.
  • TV-aksjonen har også et solid undervisningsopplegg som barn og ungdom kan bruke for å lære mer om TV-aksjonen.

Innsamlingsaktiviteter

Trossamfunn er flinke til å mobilisere egne medlemmer til å støtte viktige saker lokalt og ute i verden. Mange menigheter donerer kollekten på aksjonsdagen til TV-aksjonen, men det finnes også andre måter trossamfunn kan bidra med egne innsamlinger på.

  • Konsert i eget lokale. Konserten kan være åpen for alle, overskudd av billettsalget kan gå til TV-aksjonen, eller man kan ta “utgangspenger” hvor deltakere frivillig kan betale en valgfri sum på veien ut som går uavkortet til TV-aksjonen.
  • Ha egne temakvelder hvor man kan selge kaker eller annen mat til inntekt for TV-aksjonen.

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Da anbefaler vi å bruke vårt innsamlingsverktøy Spleis.


Kontaktperson trossamfunn