Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn

Når dere i ulike tros- og livssynssamfunn engasjerer dere i TV-aksjonen, får enda flere kunnskap om årets viktige sak. Sammen får vi til store ting. 

Mange tros- og livssynssamfunn har et unikt mangfold som går på tvers av kulturer. Det er fint å stå sammen om en felles sak, og TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering. Vi setter stor pris på alle som bidrar med synlighet, bøssebærere og innsamlinger til TV-aksjonen. Her er ulike måter å engasjere seg på: 

Bli med i din lokale komite

Har du et stort nettverk i din kommune? Ønsker du å engasjere så mange trossamfunn som mulig der du bor?

Hver kommune har sine egne komiteer som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Her kan du være med på å spre informasjon om årets TV-aksjon og engasjere trossamfunn i din kommune. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder for å komme i kontakt med din lokale komite.

Verv og bli bøssebærere og frivillige

  • Tros- og livssynssamfunn kan oppfordre folk til å bli bøssebærere eller frivillige for TV-aksjonen. 
  • Søndagsgudstjenesten eller fredagsbønn i moskeene kan brukes til å snakke om årets tematikk, enten i forkant eller på selve aksjonsdagen.
  • Dere kan invitere andre trosretninger til et samarbeid eller utfordre nabokommuner/fylker til vennskapelige konkurranser.
  • TV-aksjonen har også et fint undervisningsopplegg som barn og ungdom kan bruke for å lære mer om TV-aksjonen.

Lurer du på hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

Engasjer deg her

Samle inn penger

Tros- og livssynssamfunn er flinke til å mobilisere egne medlemmer til å støtte viktige saker lokalt og ute i verden. Her er noen forslag til hvordan dere kan samle inn penger: 

  • Menigheten kan donere kollekten på aksjonsdagen til TV-aksjonen.
  • Ha konsert i eget lokale. Konserten kan være åpen for alle, og overskuddet av billettsalget kan gå til TV-aksjonen. Dere kan også ta "utgangspenger" hvor gjestene frivillig kan gi en valgfri sum på veien ut som går til TV-aksjonen.
  • Ha egne temakvelder hvor man dere selger kaker eller annen mat til inntekt for TV-aksjonen.

Ønsker dere å gjøre dette kontantløst? Da anbefaler vi å bruke vårt innsamlingsverktøy Spleis.