Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg

I samarbeid med det digitale læringsuniverset Salaby, utarbeider TV-aksjonen hvert år et gratis undervisningsopplegg for alle barn og unge i den norske grunnskolen. 

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å bruke, og opplegget dekker flere av lærerplanens kompetansemål. Mer enn 450 000 elever benytter seg hvert år av TV-aksjonens undervisningsopplegg. Det er gratis og tilgjengelig for alle på Salabys nettsider og på blimed.no fra august.