Privatpersoner

Privatpersoner

For at 100.000 bøssebærere skal kunne besøke 2.5 millioner husstander trenger TV-aksjonen rundt 7000 frivillige. Den enkleste måten du kan engasjere deg på er å bruke to timer søndag 22. oktober til å gå med bøsse. Du kan registrere deg som bøssebærer fra midten av september. Ønsker du å bidra med mer finnes det mange andre muligheter.

Bøssebærer

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå med bøsse. 

Har du spørsmål om å være bøssebærer, eller om hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med  din lokale fylkesaksjonsleder.

Digital bøsse

Det vil også i år være mulig å opprette en digital bøsse. Vi satser på full bøssebærerdekning, og at de digitale bøssene vil fungere som en ekstra mulighet der bøssebærerne ikke når frem.

Bli med i din lokale komité

Har du lyst til å være med å engasjere skoler, næringsliv, organisasjoner og lokalmiljøet i din kommune? Hver kommune kjenner sitt eget lokalmiljø best, og har sin egen komité som koordinerer TV-aksjonen lokalt. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder og kom i kontakt med din lokale komité.

Frivillig på aksjonsdagen

Hvis du ikke har tid til å være frivillig i en lokal komité, er det mange andre måter å engasjere seg på. For å gjennomføre verdens største dugnad trengs det noen til å gjøre alt fra å koke kaffe og bake kaker til bøssebærerne på de lokale oppmøtestedene, til pynting av bøsser, transport, telling av penger og mye mye mer. Ta kontakt med din lokale fylkesaksjonsleder og kom i kontakt med din lokale komité, for å høre hvilke behov de har.

Det viktigste med TV-aksjonen er at alle skal få muligheten til å bidra på sin egen måte.

Innsamlingsaktiviteter

Hvert år engasjerer privatpersoner seg i TV-aksjonen gjennom å organisere egne innsamlingsaktiviteter. Gjennom Spleis kan du starte din egen digitale bøsse. Ditt innsamlede beløp går direkte til TV-aksjonen, uten at du selv trenger å håndtere kontanter. 

Skal du arrangere bursdag, konfirmasjon eller bryllup og ønsker at gjestene heller skal gi til TV-aksjonen enn å gi deg en gave? Vil du selge kaker i nabolaget, men vil unngå å håndtere kontanter? Vil du holde en konsert, utstilling eller fest og la inntektene gå til TV-aksjonen, men synes det blir for mye stress med kontanter?

Opprett din egen Spleis (f.eks Ola Nordmanns bursdagsgave) og la gjestene enkelt betale med Vipps eller bankkort inn til din innsamling. Innsamlingen i sin helhet vil overføres automatisk til TV-aksjonen og din innsamling vil komme opp som et bidrag på kommunestatistikken på våre giversider.