Næringsliv

Flere tusen bedrifter velger hvert år å gi et bidrag til TV-aksjonen. Mange velger også å knytte bidraget opp mot engasjement internt i bedriften, eller eksternt ut mot kunder og samarbeidspartnere. På denne siden er det mulig for bedrifter å registrere et bidrag og samtidig utforske andre muligheter for engasjement.