Ryggraden i TV-aksjonen

Ryggraden i TV-aksjonen

Bøssebæreren er hjertet i TV-aksjonen, og kommunekomitéene er ryggraden. Men hva gjør de egentlig?

Den fine metaforen er det fylkesaksjonsleder i Rogaland, Anders Dahle Vedholm, som står bak. Og han har helt rett. Uten kommunekomitéene, ingen TV-aksjon.  

Organiseringen av kommunekomitéene foregår på ulikt vis i de forskjellige fylkene i landet. I Rogaland er det ordfører som utnevner en person i kommuneadministrasjonen som skal fungere som koordinator for TV-aksjonen i sin kommune. Koordinatoren danner en komité og inviterer forskjellige mennesker til å delta i komitéen. Det kan være folk fra frivilligsentralen, skoler eller lag og foreninger.

Stavanger som storby har en byaksjonskomité. Den består av bydelspolitikere og utnevnes av bydelsutvalget. Komitéen har en leder som utnevnes av kommunestyret. Hver bydel har en hovedansvarlig og en eller to som er medlemmer i komitéen. De har ansvar for at bydelene har nok bøssebærere og organiserer basene der bøssebærerne møter opp for å få rodekart og bøsse. Der serveres det kaffe, vafler eller kaker og fungerer som et hyggelig, sosialt treffpunkt for bøssebærerne.

Kommunekomitéen
En del av kommunekomitéen i Hå. Ordfører Jonas Skrettingland i midten. Bak til venstre: Koordinator Merethe Elin Kvia. Ytterst til høyre bak: Fylkesaksjonskoordinator i Rogaland, Jorunn B. Eia.

Selve kommunekomitéen

I Hå kommune på Jæren i Rogaland er det leder av frivilligsentralen, Merethe Elin Kvia, som er koordinator for TV-aksjonen i kommunen. Denne jobben har hun hatt i mange år og er for veteran å regne i komitéapparatet i TV-aksjonen i Rogaland.

Hun danner hvert år en komité som i år består av FAU-representanter fra skolene, noen fra barnehagene og andre fra idrett og kultur, alle representantene spredt på hver bygd og område i kommunen. Hvert år henter hun inn forskjellige personer alt etter hvilket tema årets TV-aksjon har. Hå kommune består av mange bygder eller områder, der de største er bygdene Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Ogna og Sirevåg. Kommunen har om lag 19.650 innbyggere.

Møter og aktiviteter

Det første møtet i kommunekomitéen i Hå kommune avholdes før sommerferien, og der er også ordføreren til stede. Han har det overordnete ansvaret for at TV-aksjonen blir gjennomført. TV-aksjonen i Rogaland blir alltid invitert til det første møtet og holder innlegg om årets organisasjon og tema. Komitéen får hver sin t-skjorte og det blir lagt en plan over høstens møter og aktiviteter.

Kjoleauksjon
Mange stilte opp på kjoleauksjon til inntekt for TV-aksjonen i fjor. Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, viste herremote.

Kjoleauksjon

I tillegg til å administrere bøsser og bøssebærere har komitéen i Hå de siste årene arrangert en kjoleauksjon. Da går de ut til innbyggerne og butikker og spør etter kjoler som kan auksjoneres bort til inntekt for TV-aksjonen. Auksjonen avholdes fredag kveld før aksjonsdagen, i år 20. oktober.

I fjor var statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, til stede og gikk mannekeng med dress som ble auksjonert bort. I år skal fylkesordfører Marianne Chesak gå mannekeng. Arrangementet foregår i et festlokale der folk kan kjøpe mat og drikke og by på klærne som vises fram. I fjor fikk auksjonen inn over 33.000 kroner.

Aksjonsdagen

På aksjonsdagen har komitémedlemmene ansvar for å registrere bøssebærere, dele ut bøsser og rodekart. De tar også imot bøssene når bøssebærerne har gått sin runde og kjører bøssene til tellebanken, den lokale banken som skal tømme bøssene og telle pengene.

På basene der folk henter bøssene, serveres det kaffe og vafler. Et stort antall bøssebærere har gjort denne innsatsen i mange år. Flere generasjoner har vokst opp med søndagen i oktober der to timer blir brukt til noe som gir et annet menneske et bedre liv.

Har du lyst til å bidra i en kommunekomité? Det er både gøy og meningsfullt.

Ta kontakt med fylkesaksjonsleder i ditt fylke, så får du vite mer.