Dette skjer med aksjonsmidlene nå
Illustrasjonsbilde

Dette skjer med aksjonsmidlene nå

Med pengene fra TV-aksjonen skal Redd Barna nå fortsette det viktige arbeidet med å hjelpe barn rammet av krig og konflikt i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Redd Barnas løfte til det norske folk er at pengene fra årets TV-aksjon skal gi 100 000 barn rammet av krig og konflikt, muligheten til å leke, lære og leve i fred.

22. oktober var bøssebærere igjen ute på årets viktigste søndagstur. Mennesker over hele landet har engasjert seg og støttet Redd Barnas arbeid for barn som lever i eller har flyktet fra krig og konflikt. Med et innsamlingsresultat på over 273 millioner kroner er Redd Barna klare til å gjøre en forskjell for mange barn i Gaza, Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Barn skal få være barn

Barn skal få være barn

– Jeg er enormt imponert og rørt over innsatsen og engasjementet for årets TV-aksjon. Bøssebærere, frivillige og givere over hele landet har bidratt til at Redd Barna nå kan hjelpe enda flere barn, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

– Årets TV-aksjon har virkelig stor betydning for barn som har flyktet fra eller fremdeles lever i krig og konflikt. Det er vanskelig å stanse kriger, men vi kan være til stede, gi barn den hjelpen de trenger og la dem få et pusterom hvor de kan kjenne seg trygge og bare få være barn, sier Lange.

Dette skal Redd Barna gjøre

Dette skal Redd Barna gjøre

Akkurat nå lever altfor mange barn midt i krig og konflikt. De lever under bomberegn, utsettes for vold, mister utdanning, kommer bort fra familien sin, må flykte og bærer på vonde opplevelser som kan sette dype spor.

Det er ikke slik en barndom skal være. For barn er først og fremst barn. Ikke krigens barn. Ikke flyktningbarn. De er barn med helt egne tanker, følelser og fantasier. Med motstandskraft og sterk vilje. Med behov for kjærlighet og omsorg. Barn som bare vil leke og lære, og som drømmer store tanker om fremtiden sin.

TV-aksjonsmidlene går til å skape en tryggere hverdag for barn som lever i krig og konflikt. Nå starter arbeidet med å la over 100 000 barn få leke, lære og leve i fred.

Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til:

  • å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • å støtte tidligere barnesoldater
  • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • at barn som har flyktet til Norge, opplever mestring og felleskap

Her kan du lese mer om hva pengene går til i hvert enkelt land.

Fikk du ikke gitt? Vipps til 2133